Doktora Sor

Telefon: 0312 443 0 337
WhatsApp: 0532 745 26 28

E-posta: info@estenik.com.tr

Adres: Tepe Prime Avenue B Blok No:34 Eskişehir Yolu Çankaya / Ankara

KVKK Başvuru Formu

 

 DOÇ. DR. ZÜHTÜ DEMİR TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİMİN İŞLENMESİNE, KULLANIMINA VE PAYLAŞIMINA DAİR AÇIK RIZA BEYANI 

 

Sözlü  olarak ayrıca yazılı olarak bilgilendirildiğim , aydınlatıldığım ve ayrıca Aydınlatma Metnini imza tarihinde  okuduğumu, incelediğimi ve belirtilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi, özgür irademle kişisel verilerimin KVK Kanunu’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına açık rıza verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Rıza Beyanı tarafımdan yazılı olarak geçersizliği beyan edilmediği sürece geçerlidir.

 

DOÇ. DR. ZÜHTÜ DEMİR  ile paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı Sağlık Bakanlığı tarafından veya sair idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

DOÇ. DR. ZÜHTÜ DEMİR  ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve DOÇ. DR. ZÜHTÜ DEMİR’nin  zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

İşbu Rıza Beyanı tarafımdan yazılı olarak geçersizliği beyan edilmediği sürece geçerlidir.

 

 

ADI VE SOYADI

 

TARİH

 

İMZA

 

AÇIKLAMA