Doktora Sor

Telefon: 0312 443 0 337
WhatsApp: 0532 745 26 28

E-posta: info@estenik.com.tr

Adres: Tepe Prime Avenue B Blok No:34 Eskişehir Yolu Çankaya / Ankara

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Bozdoğan, M.N., Demir, Z., Coşkunfırat, O.K., Velidedeoğlu, H.V., Şahin, Ü. ve Türkgüven, Y. “H-Plasty: A New Modification for Correction of Nasal Stenosis.”Annals Plastic Surgery, 36 (1), 97-100 (1996).

Velidedeoğlu, H.V., Bozdoğan, M.N., Demir, Z., Coşkunfırat, O.K. ve Türkgüven, Y. “A Case of an Atypical Cleft.”Europen Journal of Plastic Surgery, 19, 160-161 (1996).

Üstünsoy, E., Demir, Z., Coşkunfırat, K., Kurtay, A., Aksoylar, A. ve Türkgüven, Y. “Extensive Bilateral Eyelid Ptosis Caused by Xanthoma Palpebrarum.”Annals Plastic Surgery,38 (2), 177-178 (1997).

Velidedeoğlu, H.V., Demir, Z., Bozdoğan, M.N., Coşkunfırat, O.K., Kurtay, A. ve Türkgüven, Y. “Uncommon Klinifelter’s variant (49, XXXXY) with cleft palate.”Annals Plastic Surgery, 39 (2), 213-215 (1997).

Coşkunfırat, O.K., Velidedeoğlu, H.V., Demir, Z. ve Kurtay, A. “An Unusual Case of Hypoglossia-Hypodactyly Syndrome.”Annals Plastic Surgery, 42 (3), 333-336 (1999).

Coşkunfırat, O.K., Velidedeoğlu, H.V., Şahin, U. ve Demir, Z. “Reverse Neurofasciocutaneous Flaps for Soft-Tissue Coverage of the Lower Leg.”Annals Plastic Surgery,43 (1), 14-20 (1999).

Ertaş, N.M., Hücümenoğlu, S., Demir, Z. ve Çelebioğlu, S. “Preputial Neurofibroma with Hypospadias.”Plastic and Reconstructive Surgery, 106 (4), 957-958 (2000).

Demir, Z., Velidedeoğlu, H., Şahin, U., Kurtay, A. ve Coşkunfırat, O.K. “Preserved Costal Cartilage Homograft Application for the Treatment of Temporomandibular Joint Ankylosis.”Plastic and Reconstructive Surgery,108 (1), 44-51 (2001).

Demir, Z., Eroğlu, A. ve Çelebioğlu, S. “An Interasting Case of Chemical Burn Injury of the Genital Perianal Region Caused by Hydrochloric Acid Exposure.”Burns, 29(2), 175-177 (2003).

Demir, Z., Kurtay, A., Şahin, U., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “Hair-Bearing Submental Artery Island Flap for Reconstruction of Mustache and Beard.”Plastic and Reconstructive Surgery,112 (2), 423-429 (2003).

Demir, Z., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “V-Y-S Plasty for Scalp Defects.”Plastic and Reconstructive Surgery,112 (4) , 1054-1058 (2003).

Demir, Z., Mah YD. “V-Y-S Plasty for Scalp Defects: Reply.”Plastic and Reconstructive Surgery,113 (6), 1890 (2004).

Demir, Z., Öktem, F. ve Çelebioğlu, S. “A Rare Case of Intramasseteric Cavernous Hemangioma in a 3-year-old boy: a Diagnostic Dilemma”, Annals of Otology, Rhinology, Laryngology, 113 (6), 455-458 (2004).

Demir, Z., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “Repair of the Pharyngocutaneous Fistula with the Submental Artery Island Flap”,Plastic and Reconstructive Surgery,115 (1), 38-44 (2005).

Karamürsel, S., Bağdatlı, D., Markal, N., Demir, Z., Çelebioğlu, S. “Versality of Lateral Arm Free Flap in Various Anatomical Defect Reconstructions”,Journal of Reconstructive Microsurgery,21 (2), 107-112 (2005).

Karamürsel, S., Bağdatlı, D., Demir, Z., Tüccar, E., ve Çelebioğlu, S. “Use of Medial Arm Skin as a Free Flap”,Plastic and Reconstructive Surgery,115 (7), 2025-2031 (2005).

Velidedeoğlu, H., Demir, Z. Şahin, Ü., Kurtay, A., ve Erol, Ö. O. “Block and Surgicel-Wrapped Diced Solvent Preserved Costal Cartilage Homograft Application for Nasal Augmentation”,Plastic and Reconstructive Surgery,115 (7), 2081-2093 (2005).

Demir, Z., Kurtay, A., Velidedeoğlu, H., Onur, M. A., Atilla, P., Taş, C., Çakar, N. “In Vivo Study to Asses the Viability and Mass Effect of Fascia Injection in Comparison With Block Fascia Graft”,Aesthetic Plastic Surgery, 29 (4), 304-309 (2005).

Demir, Z., Özdil, K., Karamürsel, S., Yüce, S., Öktem, F., ve Çelebioğlu, S. “Reconstruction of the Columella with Bilateral Nostril Sill Flaps”,Annals of Otology, Rhinology, Laryngology, 115 (3), 239-242 (2006).

Demir, Z., Yüce, S., Karamürsel, S., ve Çelebioğlu, S. “Orbicularis Oculi Myocutaneous Advancement Flap for Upper Eyelid Reconstruction”Plastic and Reconstructive Surgery,121 (2), 443-450 (2008).

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

Coşkunfırat, O.K., Velidedeoğlu, H.V., Bozdoğan, N., Kurtay, A. ve Demir, Z. “El Parmaklarındaki Yumuşak Doku Defektlerinin Onarımında Adipofasyal Ters Çevirme Flebi.”Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 5(1), 29-32 (1997).

Velidedeoğlu, H., Çilingir, M., Coşkunfırat, K., Bozdoğan, N. ve Demir, Z. “Gorlin-Goltz Sendromu ve Deri Lezyonlarının Cerrahi Tedavisi: Olgu Bildirisi.”Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 5 (1), 46-48 (1997).

Demir, Z., Velidedeoğlu, H., Kurtay, A. ve Şahin, Ü. “Travmatik Bir Pitoz Olgusu ve Cerrahi Yöntemin Belirlenmesi: Olgu Sunumu”Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 10 (1), 54-56 (2002).

Demir, Z., Özdil, K., Demir, S., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “143 Hastadaki 218 Bası Yarasının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi.”Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 11 (3), 165-171 (2003).

Demir, Z., Sayılkan, S., Karamürsel, S., Üsçetin, İ., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “Rezidüel Dudak Yarığı Deformitelerinin Değerlendirilmesi ve Tedavi Prensipleri: Elliiki Olgunun Analizi.”Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 12 (1), 6-12 (2004).

Demir, Z., Sayılkan, S., Karamürsel, S., Üsçetin, İ., Velidedeoğlu, H. ve Çelebioğlu, S. “Medial Dermoglandüler Pedikül Vertikal Skar Tekniği ile Redüksiyon Mammoplasti”,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 12 (2), 82-90 (2004).

Karamürsel, S., Demir, Z., Bağdatlı, D., ve Çelebioğlu, S. “Mandibula Rekonstrüksiyon Plağı Kırılan iki Olguda Serbest Vaskülerize Kemik Grefti ile Onarım”.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 12 (3), 218-220 (2004).

Demir, Z., Velidedeoğlu, H., Kurtay, A., Şahin, Ü., Karamürsel, S., Çelebioğlu, S. “Tek Taraflı Yarık Dudak Burnu Deformitesinin Tedavisinde Farklı Yöntemlerin Birlikte Kullanımı”,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.13 (1), 1-8 (2005).

Demir, Z., Yüce, S., Özdil, K., Karamürsel, S., Velidedeoğlu, H. V., Çelebioğlu, S. “Bir Purpura Fulminans Olgusu: Erken Tanı ve Tedavinin Ekstremitelerin Kurtarılmasındaki Önemi”,Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi.25 (4), 597-599 (2005).

Bağdatlı, D., Karamürsel, S., Deveci, M., Sürücü, S., Demir, Z., Çelebioğlu, S. “Arteryel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı ve Doku Perfüzyonu Üzerine Etkisi”Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.13 (2), 130-134 (2005).

Karamürsel, S., Üsçetin, İ., Demir, Z., Tekdemir, İ., Açar, H. İ., Çelebioğlu, S. “Fibula Segmentlerinin Kırılma Kuvveti ve Rijidite Açısından Karşılaştırılması: Kadavra Çalışması”,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi.13 (3), 202-204 (2005).

Demir, Z., Öktem, F., Velidedeoğlu, H., Çelebioğlu, S. ‘’Maksillofasiyal Kırığı Olan 121 Olgunun Değerlendirilmesi ve Literatür ile Karşılaştırılması’’KBB Forum.7 (3), 85-90 (2008).