Doktora Sor

Telefon: 0312 443 0 337
WhatsApp: 0532 745 26 28

E-posta: info@estenik.com.tr

Adres: Tepe Prime Avenue B Blok No:34 Eskişehir Yolu Çankaya / Ankara

Meme Dikleştirme (Mastopeksi)

Göğüs Dikleştirme Ankara
Meme Dikleştirme Ankara

Göğüs dikleştirme operasyonları, teknik olarak küçültme operasyonları ile aynıdır. Dikleştirme operasyonlarında memeler sarkık olmasına rağmen büyük olmadığından dolayı doku çıkarmaya ihtiyaç yoktur. Meme sarkık olsa dahi ya içi boşalmış halde, ya da boyut olarak normal ebatlardadır. Memenin hacmi büyük değildir.

Meme dokusunun hacmini kaybetmesinde; hamilelik, yaşlılık, emzirme gibi etkenler önemli rol oynar. Bu etkenler sonucu hacim kaybına uğrayan meme cildi, sarkık bir görüntü alır. Meme dikleştirme ameliyatı, bu sarkıklık şikayetlerini düzeltmek için yapılır ve memelere eski diri görünümlerini geri verir. Göğüs dokusunun hacmi yetersizse meme toparlama işlemi sarkıklıkların düzeltilmesinde tek başına yeterli olmayabilir. Ameliyatın sarkıkları giderdiği ancak meme hacminde bir değişiklik yaratmayacağı buna benzer durumlarda göğüs büyütme ameliyatı ve dikleştirme ameliyatı hastaya aynı anda uygulanır.

Dikleştirme uygulamalarında ilk olarak bollaşmış olan fazla deri dışarı alınır. Areola çapı normal boyuta gelene kadar küçültülür. Meme ucu bölgesi, sarkık pozisyondan nerede olması gerekiyorsa oraya taşınır. Dikleştirme ameliyatlarının amacı, memenin daha diri olmasını ve konum olarak dikleşmesini sağlayabilmektir.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı

Dikleştirme operasyonları; hem sedasyon anestezisi hem de genel anestezi uygulanarak yapılabilir. Ameliyat süresi uygulamaya göre değişkenlik göstermekte olup, ortalama 2-3 saattir. Ameliyat sonrası aynı gün ya da en fazla bir gün sonra hasta taburcu edilir.

Meme cildinde kalabilecek izler, sarkmanın seviyesine ve uygulamanın tekniğine göre değişim gösterir. Sarkıklığın boyutu hafifse, yalnızca meme başındaki kahverengi bölümde iz kalır.  Sarkıklık orta seviyedeyse meme başından başlayıp aşağıya doğru uzanan izler görülür. Bu tip izlere loli-pop adı verilir.

Memedeki sarkma çok ciddi boyuttaysa uygulama sonrası memede ters T’yi andıran izler kalır. Bu yöntemle hastadan daha fazla cilt çıkarılabildiği için, dikleştirme ameliyatlarında genel olarak bu uygulama yapılmaktadır.

Meme Sarkmalarının Meme Dikleştirme ile Toparlama Ameliyatı

Meme sarkması meme başının aşağıya doğru inmesine ve meme cebinde genişlemeye yol açar. Göğüs dikleştirme operasyonlarında meme sarkıklığı meme başı ve meme dokusu yukarı alınarak düzeltilir. Meme dikleştirme operasyonlarının amacı, memenin estetik açıdan daha güzel görünmesini sağlamak ve hastanın güzelliğine, özgüvenine ve vücuduyla daha barışık olmasına katkıda bulunmaktır. Dikleştirme ameliyatlarında, küçültme operasyonlarından farklı olarak meme dokusunun dışarı çıkarılmasına tıbben ihtiyaç yoktur. Bu durum, ameliyattan kalacak izlerin hasta için daha mühim hale gelmesine yol açabilir. Bu yüzden ameliyat öncesinde hasta en ince ayrıntıya varana kadar bilgilendirilmeli, kalacak izlerle ve boyutlarıyla ilgili gereken uyarılar en doğru ve net biçimde yapılmalıdır.

Dikleştirme operasyonlarında uygulanacak yöntem, memedeki deforme düzeyine bağlı olarak değişebilir. Bu ameliyatlarda hastaların en büyük isteği, en başarılı sonuca en az iz kalacak şekilde ulaşmaktır. En iyi sonuca ulaşma isteği kadar, ameliyatın sağladığı sonuçların kalıcı olması ve işlemden sonra memelerin bir daha bozulmaması da hastaların istek ve beklentilerinde önemli bir yer tutar.

Meme dikleştirme ameliyatlarında sağlanan değişimin kalıcı olup olmayacağına etki eden birçok değişken vardır. Bu yüzden operasyonun kalıcılığı hastaya göre farklılık gösterir. Bazı hastalarda memenin tekrar sarkmasına engel olunamazken, farklı özelliklere sahip bir hasta grubunda memenin dikliği kalıcı olarak muhafaza edilebilir. Meme dokusu açısından zengin, cildinde çatlak bulunmayan, meme cildinin tonu iyi olan hastalarda ve dikleştirme ameliyatının silikonla meme büyütme operasyonu ile birlikte yapıldığı durumlarda göğüsteki dikleşme açısından uzun vadede daha başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilir. Bunun yanı sıra, meme cildinde çatlaklık olan, hamilelik ya da ani ve aşırı kilo değişimlerinden dolayı deformasyona uğramış memelerde kalıcılık uzun sürmez ve meme daha erken bir süre içerisinde bozulmaya uğrar. Hastaların en yaygın görülen şikayetleri, memedeki diriliğin ve memenin üst dolgunluğunun azalması durumlarıdır.

Memedeki sarkmanın seviyesi, meme başının sarkıklık derecesine bakılarak anlaşılabilir. Meme başındaki sarkıklık seviyesi arttıkça meme cebinde büyüme meydana gelir, bu durumda memeden çıkarılacak cilt miktarında da çoğalma olur. Memedeki sarkıklığın derecesi, aynı zamanda ameliyatın sonuçlarını ve operasyonun hastada bırakacağı izleri de doğrudan etkiler. Memedeki sarkmanın az olduğu durumlarda izler aynı oranda az kalıcı olacak ve ameliyatın başarı oranı yükselecektir.

Dikleştirme ameliyatları sonrasında dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Ameliyat sonrası ağrıların tedavisinde basit ağrı kesiciler yeterli olacaktır. Ameliyatı takip eden bir hafta içerisinde hasta tamamen olağan hayatına dönebilir.